Het proces

De wensen van de opdrachtgever vormen het uitgangspunt voor de architectuur van Han Hameeteman architectuur. In overleg wordt het programma van eisen en wensen gewogen, uitgediept en er worden andere invalshoeken tegenover gezet. Dit laatste helpt om de juiste keuzes te maken. Het resultaat is een definitief programma van eisen en wensen.

Op basis hiervan wordt het schetsplan ontworpen. Dit levert altijd nieuwe inzichten en mogelijkheden. Deze worden besproken en in de uitwerking verwerkt en geoptimaliseerd.